Kiedy stosować balustrady

O tym, kiedy w budynku powinniśmy zamontować poręcze, informuje nas rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku, a dokładna odpowiedź będzie zależeć od tego, w jakiego rodzaju budynku balustrada ma być zamontowana. Inne wymogi stosuje się wobec domów jednorodzinnych, jeszcze inne zaś wobec budynków wielorodzinnych lub placówek publicznych. Ważne jest również to, czy budynek ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i czy przewiduje się tam obecność dzieci pozostawionych bez opieki dorosłych.

 

Wymiary balustrad w domach jednorodzinnych

Jeśli w naszym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu wielopoziomowym znajdują się schody, za pomocą których pokonujemy wysokość większą niż pół metra, powinny być one wyposażone w poręcz zabezpieczającą przed upadkiem. Wysokość balustrady mierzona od wierzchu poręczy do stopnia powinna wynosić wówczas przynajmniej 90 cm. Odległość od ściany powinna zaś wynosić minimum 5 cm. Wyjątkiem jest sytuacja, w której schody są przynajmniej o pół metra obustronnie szersze od miejsca, do którego prowadzą – wówczas wysokość schodów może sięgać nawet metra i wciąż nie będzie wymogu stawiania poręczy.

To, że nie ma wymogu stawiania zabezpieczeń, nie oznacza jednak, że powinniśmy zupełnie zignorować tę kwestię. Kluczowe jest bowiem także bezpieczeństwo dzieci przebywających w domu. Z myślą o nich powinny być zamontowane specjalne poręcze z dodatkową barierką lub specjalnym wypełnieniem, które zapobiegnie upadkowi ze schodów. O ile na przykład ażurowa balustrada prezentuje się bardzo elegancko, warto ją wypełnić dodatkowym materiałem, aby dziecko nie mogło się po niej wspiąć.

Budynki wielorodzinne oraz placówki publiczne

Również w przypadku tych budynków obowiązuje zasada, że jeśli schody prowadzą na wysokość większą niż 0,5m, muszą być one zabezpieczone poręczą, która dodatkowo powinna być dostępna dla osób idących zarówno z prawej jak i z lewej strony. Poręcz montowana w budynkach należących do tej kategorii musi być ponadto montowana wyżej niż w domach jednorodzinnych. W tym przypadku minimalna wysokość balustrady (mierzona tak samo jak wyżej) wynosi 1,1m. Jeśli zaś szerokość schodów wynosi więcej niż 4 metry, powinny być one wyposażone w dodatkową poręcz biegnącą przez ich środek.