Jakie cechy powinna mieć odpowiednia balustrada dla niepełnosprawnych?

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwraca się na dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednym z istotnych elementów, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynków przez osoby niepełnosprawne, są odpowiednio zaprojektowane balustrady. W artykule omówimy, jakie cechy powinna posiadać balustrada dla niepełnosprawnych, aby spełniała swoją funkcję.

Balustrady dla niepełnosprawnych w świetle przepisów

Projektowanie balustrad dla osób niepełnosprawnych musi uwzględniać warunki techniczne określone w przepisach prawa budowlanego oraz w Polskich Normach. Zgodnie z nimi balustrady lub ściany przyległe do pochylni dla niepełnosprawnych powinny być wyposażone w obustronne poręcze. Te należy umieszczać na wysokości 0,75 i 0,9 m w stosunku do płaszczyzny ruchu. Poręcze przy pochylniach dla osób niepełnosprawnych z kolei powinny być przedłużone o 0,3 m zarówno na ich początku, jak i zakończeniu. Odległość pomiędzy poręczą a ścianą powinna natomiast wynosić co najmniej 0,05 m.

Jak zadbać o bezpieczeństwo użytkowania balustrad dla niepełnosprawnych?

Balustrady przy pochylniach dla niepełnosprawnych nie mogą posiadać ostro zakończonych elementów. Ważne jest również, aby materiały użyte do produkcji balustrad były trwałe, odporne na uszkodzenia oraz łatwe w utrzymaniu czystości. Ponadto warto zwrócić uwagę na estetykę balustrad – choć może się to wydawać mało istotne, dobrze zaprojektowane i estetyczne balustrady mogą wpłynąć na pozytywny odbiór przestrzeni przez osoby korzystające z nich.

Ergonomia balustrad dla osób niepełnosprawnych – klucz do funkcjonalności

Odpowiednio zaprojektowane balustrady dla niepełnosprawnych w Kielcach powinny uwzględniać także aspekty ergonomiczne i funkcjonalne. Ważne jest, aby poręcze były łatwo chwytane przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a ich kształt pozwalał na pewne i stabilne trzymanie się podczas poruszania się po pochylniach. Warto również zwrócić uwagę na oznakowanie balustrad, które może ułatwić orientację w przestrzeni oraz informować o dostosowaniu danego obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.